Scaron Construction  

  

Scaron Construction har gedigen erfarenhet av byggbranschen och adekvat utbildning. Med bakgrund som byggnadsingenjör jobbar vi på konsultbasis med små som stora projekt. Vi hjälper er från idé till färdig lösning och tar fram godkända bygglovsritningar, branddokument och konstruktionsritningar.
  
Bygglovsritningar
 

Vi hjälper er med bygglovsritningar och bygglovshandlingar för ert projekt. En bygglovshandling innehåller situationsplan, markplaneringsritning, planritningar, fasadritningar och sektionsritningar beroende på projektets storlek och komplexitet. För att få göra en bygglovsansökan krävs en fackmannamässig bygglovsritning.

  
Branddokument
 

Vid ansökan om bygglov kan kommunen genom räddningstjänsten bestämma att en byggnad behöver branddokumentation. Ett branddokument tas fram enligt Boverkets byggregler (BBR) med information om utrymningsvägar vid brand.
  
Arkitektritningar
 

Är er dröm att skapa ett unikt boende? Vi hjälper er med projektering och ritningar för nybyggnationer och tillbyggnationer. Vi tar fram ett förslag som anpassas både efter era önskemål samt mot gällande lagar och bestämmelser. 

 

Konstruktionsritningar
  

Med en väl genomförd konstruktionsritning har du ett bra grundmaterial när det gäller dimensioner och material.  Informationen på en konstruktionsritning visar vad som behövs för att uppföra en byggnad eller byggnadsdel. Vid anbud från olika byggfirmor används konstruktionsritningen som ett underlag. 

 

Konsultation
 

Vill ni ha hjälp med hela ert projekt, idé och ritning till kontakt med entreprenörer och utvärdering av offerter?  

 

Genom oss på Scaron kan ni få hjälp med allt från utförande av projekthandlingar, upphandling av entreprenörer och utvärdering av offerter samt anbud.
 
Vi hjälper er från start till slut, och tar även fram underlag för ansökan om bygglov samt övriga tillhörande handlingar.

 

Vi hjälper även till med kontakter med myndigheter eller kontakter med andra konsulter.