scaron road service  

 

Scaron vägservice håller era vintervägar fria från snö och is. Vi erbjuder professionell vägservice med drift och underhåll av gator och vägar. Vi på Scaron Road Service kan även erbjuda vägservice till hamnar runt om i Sverige.

Vi har lång erfarenhet av följande arbetsområden
inom vägservice:

  • Halkbekämpning
  • Snöröjning
  • Takskottning
  • Trottoarskottning

Service och underhåll

 

I och med långa och återkommande kontrakt med kunder kan vi förutom den dagliga skötseln även bidra med idéer och förbättringar gällande underhåll och drift inom området.  

   

Vägservice dygnet runt!
 

Scaron AB har resurser för att hålla vägarna rena dygnet runt, årets alla dagar. Är ni i behov av vägservice akut?

 

Kontakta oss för mer info!